անուսումն

անուսումն

Mowradyan 1993: 321 (section 2)

Պտմ. աղեքս. a. 225

Mowradyan 1993: 321 (section 2)

Պտմ. աղեքս. a. 225

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՈՒՍՈՒՄՆ — (սման, մունք, մանց.) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. որ եւ ԱՆՈՒՍ. ἀμαθής, ἁμαθέστερος , ἁμαθέστατος, ἁδίδακτος indocts, litterarum rudis, imperitus, ignarus, indocilis Որ չունի զուսումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՄԱՐ — (ի, աց) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. ԱԽՄԱՐ որ եւ ՏԽՄԱՐ. ἱδιώτης, σκαιός, εὑήθης idiota, rudis, imperitus Տգէտ. ռամիկ. գռեհիկ. անուսումն. թանձրամիտ. պարզամիտ. տղայամիտ. ... աարաբ. եզ. ղումր, յոքն. աղմար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳԷՏ — (գիտի, տաց կամ տից.) NBH 1 0125 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἁγνοῶν nesciens, nescius, ignorans Ոչ գիտօղ. տգէտ. անտեղեակ. անհմուտ. անուսումն. տխմար. չգիտցօղ. ... *Զազդ մի զանգէտ եւ զարդար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՊԻՐ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date ա. Չունօղ զդպիր կամ զդպրութիւնս. անուսումն. տգէտ. *Զերկկանայս, եւ զանդպիրս. Կանոն. ներս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՐՈՒԱԾ — (ա.) NBH 1 0183 Chronological Sequence: 10c, 12c ԱՆՀԱՐՈՒԱԾ ԱՆՀԱՐՈՒԱԾԵԼԻ Ազատ ʼի հարուածոյ կամ ʼի գանից. անվէր. անխոցոտելի. անվնասելի. *Ո՞ր լաւ էր. ուսանե՞լն եւ սակաւ հարուածովն զմեծ օգո՞ւտն շահել, թէ անհարուած մնալ եւ անուսումն: Զիմանալի հոգիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՐՈՒԱԾԵԼԻ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: 10c, 12c ԱՆՀԱՐՈՒԱԾ ԱՆՀԱՐՈՒԱԾԵԼԻ Ազատ ʼի հարուածոյ կամ ʼի գանից. անվէր. անխոցոտելի. անվնասելի. *Ո՞ր լաւ էր. ուսանե՞լն եւ սակաւ հարուածովն զմեծ օգո՞ւտն շահել, թէ անհարուած մնալ եւ անուսումն: Զիմանալի հոգիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒՍ — (ի, ից.) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Unknown date, 11c Տ. ԱՆՈՒՍՈՒՄՆ. *Ոչ պայծառիցն, այլ անուսիցն հրամայեմք զմերս. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 30: *Յանուսիցն ոմանք: Ոմանք անուսիցն. Պրպմ. ՟Լ՟Բ. ՟Լ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c մ. ԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԲԱՐ կամ ԱՆՈՒՍԸՄՆԱԲԱՐ. ἁμαθῶς, ἁπαιδεύτως indocte, inperite Իբրեւ անուսումն. տգիտաբար. առանց ուսման. *Անուսումնաբար ընդունին զառաքելական միտսն. Բրս. գոհ.: *Անուսումնաբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0223 Chronological Sequence: 5c ա. Առաւել կամ կարի անուսումն. տգիտագոյն. անբանագոյն. *Ոմանք (ʼի կենդանեաց) իբրեւ մերձաւորագոյնք իմն ʼի բան եւ յուսումն, եւ այլք ամենեւին անբան, եւ անուսումնագոյնք. Առ որս. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԻՑ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. συναμαθαίνω siul indoctum esse Լինել անուսումն եւ տգէտ զոյգ ընդ այլոց. *Ոչ եւ մեք մոլորեսցուք՝ անուսումնակիցք եղեալք նոցա. Պրպմ. ՟Լ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒՍՈՒՄՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 11c, 12c գ. ԱՆՈՒՍՈՒՄՆՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՆՈՒՍԸՄՆՈՒԹԻՒՆ. ἁμαθία, ἁμάθεια inscitia, imperitia, ruditas Անուսումն գոլ. տգիտութիւն. ախմարութիւն. տխմարութիւն. անխրատութիւն. ուսում չգիտնալը, անկրթութիւն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.